Panenky z Trávy

Čas přípravy
30 - 45 minut
Čas realizace
45 minut
Místo
venku
Roční období
jaro - léto
Počet účastníků
žádný
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
9 let - 11 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: pracovní, občanská.

Při práci rozvíjí fantazii, naučí se pracovat s nástroji a učí se pracovat přesně a čistě.

Motivace

Tentokrát si vyrobíme náš oddíl z trávy, každý svou figurku, ti odvážnější a šikovnější pak mohou přidat i figurku našeho psího kamaráda. Vůbec nebudeme potřebovat moc věcí, vše potřebné najdeme na louce. Figurky budou pár dnů zdobit tábor nebo je můžeme využít jako loutky k následné dramatizaci našeho příběhu.

Potřeby

Čerstvá tráva, květiny, lesní plody, větvičky, nůžky, provázky, silnější dřevěné tyčky o délce 150–170 cm, kladívko nebo sekyrka, hřebíky.
K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Provedení

Činnost je vhodné zařadit na víkendovou akci, výlet nebo tábor, prostě tam, kde mají děti přírodniny na dosah. Určitě nebudeme dělat sběr přírodnin v městském parku, abychom je mohli přinést do klubovny. Cestou by nám zvadly a pak – děti si mají vybrat materiál pro práci samy. Je dobré, má-li vedoucí figurku z trávy připravenou jako ukázku. Pokud je budeme dělat na táboře, použijeme větší tyčky a figurky zarazíme do země (třeba u jídelny nebo u táborové brány), jestliže se ale této činnosti věnujeme na výletě, použijeme malé tyčky a ty pak nezpevňujeme hřebíky, ale jen provázkem.
Nejprve si zhotovíme „kostru“ – kříž (svislá část – tělo, vodorovná – ramena). Tady se děti naučí pracovat i s kladívkem, velký kříž totiž zpevníme hřebíky. Tento kříž zarazíme do země nebo upevníme do podstavce. Kostru postupně obalujeme svazky trávy. Používáme trávy co nejdelší, svázané do svazků. Postavu tvarujeme, upevníme ruce, zdůrazníme pas, utvoříme bohatou sukni. Spojujeme převazováním dlouhou trávou nebo provazem. Hlavu vytvoříme z většího smotku trávy, vlasy z odlišného druhu.
Figuru zdobíme věnečky z květin, náhrdelníky z přírodnin, šišek, bukvic, jeřabin. Můžeme i uplést košík do ruky. Pozměněním figury můžeme tvořit i malé a pak můžeme pracovat každý samostatně.
Práce na tomto výrobku je velmi zajímavá pro celý kolektiv, můžeme ji využít k soutěžení mezi družinami nebo oddíly.
Figurky mohou dostat jméno, děti k nim následně mohou vymýšlet příběh, můžeme je použít k večerní dramatizaci pohádky či vlastního příběhu.
Dětem se výroba figurek bude líbit, i když výsledek není trvalého charakteru, ale během pobytu např. na táboře tato ozdoba vydrží. A pokud ji děláme na výletě či víkendovce, určitě vydrží tak dlouho, aby se děti mohly výrobkem pochlubit doma.
Tuto činnost zařazujeme do programu akce jako odpočinkovou, po ní se děti mohou zase věnovat fyzicky náročnějším aktivitám.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Pomoc, Poznání, Překonání, Přátelství.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Aktivita umožňuje začlenění dětí do kolektivu a nevytváří bariéry pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Vedoucí musí dbát na individuální přístup k těmto dětem a respektovat obecná doporučení v úvodní části metodiky.
U případné dramatizace příběhu s figurkou z trávy doporučuji nepověřovat děti s vadou řeči např. balbuties (koktavost) hlavní rolí. Tyto děti však zvládnou bez jakýchkoliv obtíží zpívat. Nabídněte jim tedy tuto činnost.