Umíme pomáhat I.

Čas přípravy
30 minut
Čas realizace
1,5 hodiny
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
do 25
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
4. 4. 2018
Klíčová slova
Tajemství staré truhly, Člověk a společnost, C18, dobrovolnost, možnosti pomoci
Věková kategorie
12 let - 14 let
Typ aktivity
Poznávací
Oddílová schůzka
Náročnost na materiál
Malá
Výchovný program
Tajemství staré truhly
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: sociální a personální, komunikativní, občanská.

Uvědomit si, co znamená někomu pomáhat, učit se pomáhat dobrovolně, být prospěšný.

Motivace

Potřebovali jste už s něčím pomoct? A pomohli jste někdy někomu? Pomáháte rádi a dobrovolně, nebo vás o to musí někdo požádat?

Potřeby

Psací potřeby, pracovní list.


K tomuto metodickému listu je k dispozici pracovní list C18A.

Provedení

Tuto aktivitu je dobré rozdělit na několik schůzek.

1. část: Vedoucí s dětmi debatuje na téma POMOC:

Potřebovali jste už někdy něčí pomoc? Jakou?
Kdo z vás někomu pomohl/pomáhá? S čím?
Dostali jste se někdy do situace, kdy se někdo ve vašem okolí ocitl v nesnázích a vy jste mu neuměli pomoct? Dají se takové situace řešit? Jak?
Pomáháte doma? Jak? Děláte to rádi?
Umíte si představit situaci, ve které byste dokázali někomu pomoct?
Myslíte si, že udělat někomu radost, pochválit ho, rozveselit, také může pomoci? Pomáhá to vám?

Jiná varianta: Vedoucí si připraví kartičky, na kterých jsou popsané situace, např.

- Rodiče čekají návštěvu, ale zdrží se dlouho v práci. Potřebují, aby syn doma uklidil, nakoupil a přichystal malé občerstvení. Jemu se do toho nechce, vymlouvá se.

- Učitel ve třídě rozdává opravené písemky. Jeden z žáků má další nedostatečnou, hrozí mu propadnutí. Učitel ho varuje, ale dává mu šanci, že ho za týden přezkouší. Žák ale přípravu sám nezvládne. Pomůže mu někdo?

- Čtrnáctiletá dcera ve svém pokoji, čte si časopis a lakuje si nehty. Matka uklízí, je unavená, nervózní, začne dceři vyčítat, že jí s ničím nepomáhá. Dcera hledá argumenty, proč nemůže.

Děti se rozdělí do skupinek, každá si vylosuje jednu kartičku a po krátké přípravě zahrají scénku. Můžou samozřejmě doplnit vlastními nápady. Pak teprve následuje debata o tom, jestli už děti podobnou situaci zažily, jak se v ní zachovaly, jak to chodí u nich doma, ve škole, mezi kamarády, jestli si vzájemně pomáhají třeba s učením atd.

2. část: Na konci debaty dostanou děti úkol, musí ho zpracovat do příští schůzky:

Zkuste si zapsat, komu jste za celý týden pomohli, co jste udělali prospěšného, komu jste udělali radost, zlepšili náladu, ulehčili práci atd. Zapište to do svého pracovního listu.


3. Reflexe:

Na další schůzce děti prezentují své výsledky, znovu si s vedoucím povídají, jestli je lehké, nebo těžké pomáhat druhým, jak moc jim to připadá samozřejmé atd.


Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Pomoc, Přátelství.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Aktivita umožňuje začlenění dětí do kolektivu a nevytváří bariéry pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Vedoucí musí dbát na individuální přístup k těmto dětem a respektovat obecná doporučení v úvodní části metodiky.