Ekologie není jen slovo

Čas přípravy
do 1 hodina
Čas realizace
do 3 hodiny
Místo
les, louka
Roční období
jaro - podzim
Počet účastníků
do 30
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
10. 5. 2022
Klíčová slova
Tajemství staré truhly, Příroda, P9, ochrana přírody, třídění odpadů, týmová spolupráce
Věková kategorie
12 let - 14 let
Typ aktivity
Poznávací
Environmentální
Náročnost na materiál
Střední
Výchovný program
Tajemství staré truhly
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence občanská

Cíle

 

Rozvoj těchto kompetencí: občanská, k učení, k řešení problémů.


Naučit se poznávat přírodu, výchova k ekologii a ochraně přírody, rozvíjet logické myšlení a týmovou spolupráci.

 

Motivace

Chránit přírodu. Pořád a všude se o tom mluví, ale co můžeme udělat my? Rozhodně můžeme začít pečlivým tříděním odpadu. Ale víme opravdu, do kterého kontejneru které odpadky patří?

Potřeby

Viz dále.


K tomuto metodickému listu patří pracovní list P9A.

Provedení

 

Živé odpadky

Potřeby: papíry, propiska, šest krabic (ešusů)
Čas přípravy: 15 minut
Čas realizace: 20—30 minut

Předem připravíme velké množství lístečků s názvy konkrétních odpadků (kelímek od jogurtu, obal od tatranky, papírová krabice od džusu, vybitá baterie, slupka od banánu apod.). Šest krabic (ešusů) označíme jako šest druhů kontejnerů na odpadky (sklo, papír, plasty, biologický odpad, elektroodpad, popelnice) a rozmístíme je po hrací ploše. Děti rozdělíme do dvou skupin, z nichž jedna jsou odpadky, druhá uklízeči. Odpadky si vylosují jeden lísteček s konkrétním označením a rozběhnou se po louce. Uklízeči je začnou honit a v okamžiku, kdy odpadek dostihnou a dají mu babu, ten se přestane bránit a ukáže uklízeči lístek. Uklízeč musí následně odpadek uklidit – odnese (odtáhne, zkrátka dopraví) ho ke správnému kontejneru, aby mohl být vhozen lístek s názvem. Na některé odpadky je potřeba spolupráce několika uklízečů. Po dokončení úklidu je vhodné role obrátit. Místo ešusů lze použít jako kontejnery židle – uklízeči musí odpadek na židli posadit.

Příklady odpadků: použité plenky – popelnice, reklamní leták – papír, keramika – popelnice, drátěné sklo – popelnice, krabice – papír, obaly z plastů – plasty, vybité baterie – elektro odpad, bio odpad, sklo z okna – sklo, autosklo – popelnice, porcelán – popelnice, kniha – papír, noviny – papír, novodurové trubky – popelnice, plátno – papír, broušené sklo – sklo, plechovka od barvy – popelnice, plexisklo – popelnice, kelímek – plasty, fólie – plasty, PET lahev – plasty, zrcadlo – popelnice, polystyren – plasty, skleněná lahev od vína – sklo, sklenička od barvy – popelnice, sešit – papír, mikrotenový sáček – plasty, skleněná mísa – sklo, střepy z okna – sklo, tabulové sklo – sklo, nefunkční MP3 přehrávač – elektroodpad, časopis – papír, listí – bioodpad, skořápky od vajec – bioodpad.


Varianta: Odpadky se vůbec nesmí dotknout země. Je možné zapojit i vedoucí. Pro děti bude velmi lákavé kolo, v němž odpadky představují samotní vedoucí – zde pravidlo o dotýkání se země neplatí.


Ekologický strašák

Úkolem dětí je vyfotit v okolí to, co jim vadí, co se jim nelíbí, co považují za „ekologické zvěrstvo“, a následně můžeme udělat výstavu, při níž každý tajně boduje. Následovat by měla diskuse – co jim vadí, jak můžeme pomoci a jestli tomu lze nějak předcházet.


Odpadní tichá pošta

Vytvoříme řadu, prvnímu pošeptáme jeden konkrétní odpadek a ten výraz pošle dál. Poslední řekne, do jakého kontejneru tento odpadek patří. Postupně střídáme a posunujeme hráče, aby se každý také dostal na konec řady.


Co do přírody nepatří, co je špatně

Potřeby: 20 různých předmětů (např. hřeben, víčko od zavařovací lahve, obal od sušenky, ešus, kapesník, izolepa apod.), provázek, izolepa, papír a psací potřeby pro každé dítě
Čas přípravy: 15 minut
Čas realizace: 30–45 minut

Vedoucí vytyčí trasu a podél cesty rozmístí předměty, které v přírodě nemají co dělat. Účastníka by věc neměla praštit do očí, ale vše musí být z cesty vidět. Následně jsou děti vypouštěny po jednom s dostatečnými časovými rozestupy. Úkolem dítěte je projít trasu, objevit předměty, které ve volné přírodě nemají co dělat, a zapamatovat si je. V cíli každý na papír zapíše všechny předměty, které si zapamatoval. Je důležité upozornit děti, že nejde o soutěž na čas. Je tedy zbytečné trasu proběhnout nejrychleji, ale objevit jen dva předměty. Cestou zpátky posbírejte všechny předměty.

Varianta pro čtrnáctileté: Místo předmětů jsou podél cesty umístěny „přírodní nesmysly“, například list dubu na borovici, houba pověšená na stromě, trs květin svázaný provázkem, smrková šiška na modřínu apod.

Štafetová varianta: V členitém terénu vedoucí rozmístí 20–30 předmětů, které do přírody nepatří. Děti běhají po jednom a střídají se. První vyběhne, přinese jeden předmět, pak teprve vybíhá další atd., dokud nejsou všechny předměty posbírané. Spoluhráči si mohou radit a navigovat hledajícího. Po dokončení se předměty vrátí do prostoru a na start přijde další družstvo. Vyhrává tým s nejrychlejším časem. Možností je také nechat na místě předmětů víc a družstva vybíhají najednou. To, které posbírá nejvíc předmětů, vyhrává.


Na tuto činnost lze navázat v soutěži Pionýrská stezka.


Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Příroda, Pomoc a Paměť.

 

Pozor na

Při hře Živé odpadky pozor na přílišnou brutalitu při přenášení.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

 

Tato aktivita nemá výraznější rizika pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Pozor u dětí hyperaktivních, hůře mohou odhadnout svoji sílu i následky svého jednání – agresivní projevy při hře Živé odpadky. Upozornit, případně na chvíli postavit mimo hru, pokud se nepřiměřené agresivní projevy vyskytnou.