Odhady

Čas přípravy
5 minut
Čas realizace
12 hodin
Místo
místnost, klubovna, les, louka
Roční období
jaro - podzim
Počet účastníků
do 50
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
8. 4. 2018
Klíčová slova
Tajemství staré truhly, Příroda, P13, procvičení v odhadech vzdáleností, objemu, váhy, rozměrů i času, logické uvažování
Věková kategorie
12 let - 14 let
Typ aktivity
Poznávací
Náročnost na materiál
Střední
Výchovný program
Tajemství staré truhly
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů

Cíle

 

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, k řešení problémů.


Procvičení v odhadech vzdáleností, objemu, váhy, rozměrů i času, logické uvažování

 

Motivace

Ne vždy u sebe člověk má metr, odměrku nebo hodinky, a přesto potřebuje alespoň hrubý odhad. Řekne-li se, že krajta tygrovitá může dorůstat délky až osm metrů, je to hodně nebo málo? Dokážete její délku vyznačit? Že ne? A co takhle 80 centimetrů? Kdopak z vás dokáže bez hodinek a mobilu odhadnout co nejpřesněji pět minut? Že nevíte, jak na to? Stačí si najít vhodnou pomůcku...

Potřeby

Viz dále.


K tomuto metodickému listu existuje pracovní list P13A.

Provedení

 

Pro odhady vzdáleností je vhodné, aby si každé dítě vyrobilo kolík, který si ozdobí symboly, podpisem a podobně tak, aby si jej vždy poznalo.


Odhad vzdálenosti

Každé dítě postupně určuje, kolik si myslí, že je 100/200/500 metrů. Do místa odhadu zapíchne svůj kolík. Čí kolík je nejblíže správné vzdálenosti, vyhrává. Poté můžeme ověřit, zda platí obecné pravidlo, že dvojkrok dospělého člověka měří 1,5 metru. Ovšem pozor na to, že při chůzi do kopce se kroky zkracují, z kopce naopak prodlužují.

Varianta: Jdeme-li na výlet, dáme každému za úkol odhadnout větší vzdálenost – např. 2,5 km. Měříme buď podle mapy, krokoměrem nebo pomocí GPS.

Připravíme si několik kartiček s názvy zvířat (kráva, užovka, orel mořský, zmije, medvěd hnědý, lev bengálský, výr velký, slon africký apod.). Každé dítě si vylosuje zvíře a jeho úkolem je vykolíkovat jeho velikost (rozpětí křídel). Následně zadáme vykolíkovat ještě největšího savce – plejtváka obrovského, který měří až 33 metrů.

Na táboře je vhodné uspořádat soutěž v odhadu vzdálenosti například od vlajkového stožáru (od kuchyně). Určete několik bodů (předmětů, staveb) a nechte děti hádat, jak jsou daleko. Následně správné vzdálenosti změřte a vytvořte improvizovaný směrník s udáním správných vzdáleností. Ten připevněte do výchozího bodu, taková tabulka přejde dětem postupně „do oka“ a ony mohou tyto vzdálenosti používat (i podvědomě) při odhadu jiných vzdáleností.

Každý hráč dostane klacek v délce přesně jeden metr. Jeho úkolem je přinést tři další, z nichž jeden má například
0,7 m, další 1,6 m a poslední 2,4 m.

Nácvik vzdáleností je vhodné zakomponovat i do jiných soutěží. Například při honbě za pokladem dáváme instrukce typu „další nápověda se skrývá 250 metrů na západ pod velikým smrkem“.


Odhad objemu

Každý hráč si ve svém ešusu vyzkouší, kolik je litr vody. Jejich úkolem je následně přinést např. 0,8 l nebo 1,3 l apod.

Varianta: Lze samozřejmě použít i jakékoli jiné míry (např. hrnek o objemu 0,2 l).


Odhad času

Při běžných aktivitách mají děti za úkol odhadnout daný časový úsek (půl hodiny, hodinu).

Úkolem dětí je odhadnout co nepřesněji pět minut. Mají deset minut na zkoušení a vytvoření si nějaké pomůcky, která jim v odhadu pomůže. Během této doby mají k dispozici budík nebo hodinky. Například si tak mohou změřit, jak dlouho jim trvá zazpívat si oblíbenou písničku apod.

Každý oddíl dostane deset lístečků, na nichž budou různé časy – 1,5 min, 5 min, 17,5 min atd. Jejich úkolem je od začátku soutěže vždy přijít na dané místo uprostřed tábora (kde čeká vedoucí). Každý oddíl má časy jiné, aby od sebe „nemohly opisovat“.

Varianta: Každý oddíl se při takovém odhadování musí vzdálit z tábora. Časový odhad je pak ztížen, je třeba počítat i s cestou do tábora.


Odhad velikosti

Potřeby: lístečky s různými názvy (či obrázky) zvířat

Každá skupinka dětí dostane několik lístků se zvířaty a jejich úkolem je seřadit je podle velikosti (hmotnosti, rychlosti apod.). Poté výsledky porovnáme se skutečností, pro ověření je vhodná hra Fauna (od firmy Mindok) nebo jakákoli encyklopedie.


Tato aktivita přibližuje Ideál Pionýra: Poznání.

 

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Aktivita umožňuje začlenění dětí do kolektivu a nevytváří bariéry pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Vedoucí musí dbát na individuální přístup k těmto dětem a respektovat obecná doporučení v úvodní části metodiky.