Zvonková

Čas přípravy
10 minut
Čas realizace
30 minut
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
8 - 8
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
8. 4. 2018
Klíčová slova
Tajemství staré truhly, Sport, S7, zrakové postižení, smysly, sport v klubovně
Věková kategorie
12 let - 14 let
Typ aktivity
Poznávací
Sportovní
Pohybová
Náročnost na materiál
Střední
Výchovný program
Tajemství staré truhly
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k řešení problémů, ke komunikaci, sociální a personální.

Seznámení se s pocity zrakově postižených. Rozvoj ostatních smyslů.

Motivace

Je fajn, když se nás netýká žádné postižení. Jaké to ale je, když člověk nevidí? Opravdu lépe slyší? Opravdu vnímají svět jinak?

Potřeby

Míček s rolničkou uvnitř (pro zrakově postižené). Šátek pro každého hráče.

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Provedení

Zvonková

Hrají proti sobě dvě družstva o 4 hráčích /(nebo dle domluvy). Hra se hraje v klubovně, kterou je potřeba předem připravit (udělat prostor).

Vlastní hra:

Družstva se rozestaví na svoji čáru, nejméně 1 metr od čáry naproti sobě. Rozhodčí zaváže každému hráči šátkem oči, tak aby nikdo z nich neviděl. Teprve potom hráči losují o míč. Výsledek jim sdělí rozhodčí a předá jednomu hráči míč. Na signál rozhodčího hra začíná.

Družstva mají za úkol posláním míče po zemi dostat míč do branky soupeře. Všichni hráči musí před hodem stát a až po vyhození míče si mohou hráči lehat do střel. Míč se smí chytat celým tělem. Hráči si mezi sebou nenahrávají.

Rozhodčí hlásí nahlas pouze dosažení branky. Nikdo z hráčů nesmí při hře mluvit ani vydávat zvuky, aby družstva slyšela, kde se míč nachází. V případě promluvení hráče je družstvo potrestáno ztrátou míče a ztrácí tedy právo na další hod.

Hráči se můžou libovolně pohybovat. Ovšem vždy musí stát nejméně 1 m před brankovou čárou.

Pokud míč někde při hodu uvízne, rozhodčí dávají míč družstvu, které je na řadě v házení.

Hraje se do dosažení 15 bodů jednoho z družstev.

Míč lze sehnat ve zdravotnických potřebách nebo si jej vyrobit (do hadrového míče všít rolničky).

Použitá literatura: vlastní kartotéka her na PS.


Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Poznání a Pomoc.

Pozor na

V klubovně odstranit vybavení, které se dá míčkem poškodit.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Aktivita umožňuje začlenění dětí do kolektivu a nevytváří bariéry pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

Ale u dětí úzkostnějších, bojácných může být obtížné překonávat to, že nevidí, nemají situaci pod zrakovou kontrolou. Je vhodné zpočátku např. zkrátit čas, kdy dítě hraje, umožnit mu, aby nějakým signálem dalo najevo nepohodu, kterou už dál nemůže překonávat, možnost nechat se vystřídat. U dětí s autistickými projevy může neznámost a chaotičnost situace zvyšovat napětí, pocit zmatku. Doporučujeme vysvětlení, možnost jen přihlížet, dát jinou roli – časomíra, hlídání bodů.