Ragbíčko

Čas přípravy
30 minut
Čas realizace
1,3 hodiny
Místo
tělocvična, hřiště
Roční období
celý rok
Počet účastníků
30 - 30
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
30. 3. 2018
Klíčová slova
Tajemství staré truhly, Sport, S21, fyzická vytrvalost, méně známé hry, koordinace pohybů, spolupráce, strategie
Věková kategorie
12 let - 14 let
Typ aktivity
Sportovní
Pohybová
Oddílová schůzka
Náročnost na materiál
Velká
Výchovný program
Tajemství staré truhly
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence sociální a personální

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, sociální a personální.


Děti se podílí na vytváření pravidel práce v kolektivu, podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu a učí se účinně spolupracovat ve skupině.

Děti se naučí novou netradiční kolektivní hru, při které musí promýšlet strategii, spolupracovat a musí umět udělat vše pro výhru. Pokud se jim hra nedaří, učí se přijímat prohru.

Motivace

Věděli jste, že ragby vzniklo v Anglii? Nějaký kluk prý při fotbale vzal míč do rukou, proběhl mezi překvapenými protihráči a skončil i s míčem v brance. Teď se ragby hraje hodně v Americe, v Austrálii, ale proč si ho nezahrát u nás?

Potřeby

Míč na ragby (oválný míč dlouhý 280 mm, s obvodem po délce 770 mm a po šířce 630 mm), hřiště se dvěma brankami ve tvaru písmene H, stopky, píšťalka.


K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.
Hřiště:
Hřiště má tvar obdélníku. Za brankovými čarami je navíc tzv. brankoviště, které zasahuje do hloubky přibližně 5 m. Branka má tvar písmene H. Vnitřní vzdálenost brankových tyčí je 5 m, horní okraj příčného břevna je 3 m od země. Délka pokračování brankových tyčí nad příčné břevno je minimálně půl metru.
Hráči a doba hry:
Družstvo se skládá z 15 hráčů. Hrací doba je 2×40 min.

Provedení

Hra začíná výkopem ve středu hřiště. Míč je možné kdykoliv zvednout nebo chytit a běžet s ním. Dalšími způsoby pohybu míče je přihrát jinému hráči či kopnout do míče. Přihrávat se smí pouze do strany nebo dozadu, přihrávky dopředu trestá rozhodčí odebráním míče. Další hra pokračuje mlýnem. Hráč, který nese míč a je sevřením na stehnech složen, musí míč pustit v okamžiku, kdy se dotkne země. Opustí-li míč hřiště přes postranní čáru, začíná hra znovu tzv. autovým seřazením. Hráči jsou seřazeni ve dvou zástupech a snaží se získat vhozený míč. Opustí-li míč hřiště za koncovou čárou nebo přes postranní čáru brankového území vinou útočícího družstva, nařizuje se výkop z obranného území, který provádí bránící mužstvo. Opustí-li míč hřiště za koncovou čárou nebo přes postranní čáry brankoviště vinou bránícího družstva, nařídí se tzv. mlýn. Mlýn se tvoří z osmi hráčů obou družstev. Hráči se drží pažemi kolem těla tak, aby mezi nimi vznikla ulička. Do této uličky hráč provinilého družstva vhodí míč. Osa mlýnu je rovnoběžná s brankovou čárou. Pokud míč vyšel jedním nebo druhým koncem chodbičky, musí být do mlýnu vhozen znovu. Po správném vyjití míče ze mlýna, tj. proběhne-li mezi nohama hráčů, se jej snaží hráči získat.

Cílem hry je dosáhnout co nejvíce bodů. Ty se získávají následujícím způsobem:

• 4 body za položení míče do brankoviště – po položení čtyřky má mužstvo, které jí dosáhlo, ještě právo na provedení kopu, který se kope odkudkoliv z myšlené čáry, vedené rovnoběžně s pomezní čárou v místě, kde bylo čtyřky dosaženo

• 6 bodů za branku dosaženou po položení (v tom případě se již původní čtyřka za položení míče nepočítá)

• 3 body za branku z trestného nebo volného kopu

Další ustanovení:

Hráči nesmějí udeřit soupeře, kopat ho, podrážet mu nohy, předčasně nebo opožděně ho skládat. Za přestupek může být hráč napomenut nebo vyloučen. Kromě toho je možno nařídit trestný kop nebo trestnou čtyřku, pokud přestupek zabránil dosažení čtyřky.

Po dohodě obou týmů lze hru ještě více zjednodušit, např. zrušením složitých částí pravidel (např. kop po čtyřce, opětné vhazování míče do mlýna apod.). Na hvizd rozhodčího přestanou oba týmy okamžitě hrát, byť by byla situace ve hře sebenadějnější. Jen tak lze zamezit zraněním.


Použitá literatura: www.online-hry.name/sportovni.


Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Poznání, Překonání, Pravda.

Pozor na

Hřiště a jeho vybavení mít připravené před akcí.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Pozor u dětí projevujících se agresivněji, aby v zápalu boje nezapomínaly na umírněnost kontaktů. Pro názornost je dobré zachytit základní pravidla v jednoduché podobě, nechat děti, aby samy hru vysvětlily ostatním, tak se nejlépe přesvědčíme o tom, že děti pravidla chápou. Platí zejména pro děti s poruchou pozornosti, neboť při dlouhém vysvětlování mohou přestat vnímat naše sdělení, nevyslechnou vše. Aktivita je spíše pro starší a vyspělejší.