Povolání, zapomenutá řemesla

Čas přípravy
1 hodina
Čas realizace
1 hodina
Místo
místnost, klubovna, venku
Roční období
celý rok
Počet účastníků
15 - 20
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
27. 3. 2018
Klíčová slova
Tajemství staré truhly, Technika, T5, povolání, řemesla, rodokmen
Věková kategorie
12 let
Typ aktivity
Poznávací
Náročnost na materiál
Malá
Výchovný program
Tajemství staré truhly
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: komunikativní, k řešení problémů, k učení, sociální a personální, občanská.

Poznat různá povolání a řemesla, uvědomit si důležitost rozhodování o svém budoucím profesním zaměření. Formou zpracování rodokmenu se seznámit s historií rodiny, zmapovat vývoj profesí v rodině.

Motivace

Byli jste někdy na staročeském jarmarku nebo na hradních slavnostech? Bývají tam k vidění kováři, dráteníci, perníkáři, hrnčíři a další řemeslníci. Myslíte si, že se tato řemesla dnes ještě provozují? A bavilo by někoho z vás takhle pracovat? Proč?

Potřeby

Papíry a psací potřeby, kartičky pro hru Hádej, co si myslím.


K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Provedení

V první části si s dětmi povídáme o povolání, řemeslech. Co dělají nebo dělali jejich rodiče a prarodiče, jestli je jejich práce náročná a v čem, jaké nástroje k práci používají. Možná se někdo z nich věnuje ruční tvorbě, nějakému řemeslu – ať je to např. zpracování mléka na sýry, pečení a zdobení perníků, výroba keramiky či šperků nebo truhlařina.

Dělají tato řemesla pro výdělek, nebo jen jako hobby? Dá se v dnešní době takovou prací uživit?

Pokud máme v oddíle převážně starší děti (8. třída), můžeme si povídat o tom, čím by chtěly být ony. Budou podávat přihlášku na střední školu nebo na učiliště? Mají už představu, co by v životě chtěly dělat?

Úvodní část můžeme dále rozvinout v následujících aktivitách:

Muzeum řemesel

Zkuste navštívit nějaké muzeum v okolí. I když nebude zaměřené přímo na řemesla, jistě v něm uvidíte nástroje a pomůcky, které dříve lidem sloužily pro zpracování obilí, mléka, příze, k opracování dřeva či železa. Zkuste hádat, jak se používaly – průvodce v muzeu vám jistě ledacos vysvětlí.

Na základě návštěvy muzea si pak můžete v oddíle některá řemesla vyzkoušet – pečení a zdobení perníků, drátkování, výrobu šperků z korálků (nebo jinou technikou), vyřezávání dřeva, vyšívání – nebo prostě jen zkuste některou z rukodělných technik. Můžete k tomu využít náměty z metodických listů v oblasti Umění. Děti budou mít radost z tvořivé práce a vyzkouší si, že vyrobit něco vlastníma rukama není jen tak.


Rodokmen povolání

Zadejte dětem, ať si zkusí sestavit svůj rodokmen. Nemusí hledat data narození a úmrtí svých předků, stačí alespoň jména. Ke každému ať zkusí zjistit, jakému řemeslu či zaměstnání se věnoval (věnuje). Schválně, kdo se dostane nejdál do minulosti? A jaká zajímavá řemesla či povolání objevíte?


Hádej, co si myslím

Jeden z hráčů si myslí nějaké řemeslo, povolání. Ostatní se k němu snaží dopátrat pomocí otázek, na které hráč odpovídá pouze ano–ne. Kdo uhodne, vymýšlí další řemeslo. Pokud nechceme nechat řemesla na fantazii hráčů, může je vedoucí předem napsat na kartičky, hráči postupně losují.

Obměna: Hráč si myslí řemeslo, povolání. Musí ho pantomimicky předvést tak, aby ho ostatní poznali.

Výsledky vaší rukodělné činnosti můžete využít v soutěži Pionýrský Sedmikvítek, uspořádat výstavku pro rodiče a kamarády, nebo je prodávat v rámci vaší charitativní činnosti.


Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Poznání, Překonání, Pomoc, Paměť.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Aktivita umožňuje začlenění dětí do kolektivu a nevytváří bariéry pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Vedoucí musí dbát na individuální přístup k těmto dětem a respektovat obecná doporučení v úvodní části metodiky. Pozor na osobní postoje. Nutná je vyváženost, nepřeceňovat význam vzdělání, ale vyjádřit i uznání manuálním činnostem. Důsledně se ohradit proti zesměšňování méně prestižních povolání.