Land Art

Čas přípravy
žádný
Čas realizace
2 hodiny
Místo
venku
Roční období
celý rok
Počet účastníků
od 2
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
15 let - 18 let a více
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Osmá planeta
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k řešení problému, ke komunikaci, pracovní, sociální a personální, občanská.
Účastníci ve dvojicích nebo skupinkách tvoří tzv. relikty podle principů land-artu, poznávají přírodu v jejích detailech a konstrukčních zajímavostech. Skrze práci v přirozeném prostředí umocňují přátelskou atmosféru a vazby uvnitř sociální skupiny s dílčím cílem vytvoření společného díla – projektu.

Motivace

Umělecká díla vznikají za různých situací, okolností a pohnutek autorů. Velká část výtvarných děl vznikla jako momentální nápad výtvarníka nebo jeho bezprostřední reakce na okolí v určitém čase. Inspirací může být umělcům cokoli. Umělců, kteří tvoří přímo na ulici nebo v přírodě, můžeme v současné době potkat již mnoho. Vzpomeňme např. jen na sochy z ledu v zimě nebo na pískové sochy na plážích. V těchto oblastech sochařství se již také pořádají celosvětové výstavy a souteže.

Potřeby

Fotoaparát, popř. videokamera.

Provedení

Jde o přírodní skulpturní stavitelství s užitím materiálů a předmětů, které se nacházejí na místě tvorby. V praxi jde o ztvárnění a úpravu terénu, přírodních útvarů, kamenů a porostů do podoby kompozičně zajímavých celků. Smyslem land-artu je především nenuceně vybízet k zamyšlení při pohledu na krajinu, v níž se pozorovatel zrovna nachází.
Umělci – land-artisté záměrně pracují v přírodním prostředí. Chtěli vystavovat svá díla jinde než jen v prostorách galerií. Do galerií se však vracejí v podobě expozic svých kreseb, fotografií, videozáznamu, které pořídí během svých akcí v přírodě. Land-artisté pracují se zeminou, hlínou, pískem, kamením, slámou, senem, se suchými větvemi, listím nebo s vodou v různých podobách – led, sníh, déšť. Někteří z nich přinášejí do přírody i jiné prvky (lana, stuhy, plátna apod.). Pro land-artisty není důležitý výsledek tvorby, ale prožitek z ní. Již zmíněná fotodokumentace či videozáznam jsou trvalými důkazy toho, co se v přírodě událo. Výsledné dílo je nazýváno reliktem. Aktivitu zakončíme reflexí – necháme účastníky vypovídat se z toho, co cítili, co si mysleli, co se jim líbilo a co nelíbilo. Tvorba land-artu by měla být vždy příjemným a obohacujícím zážitkem!
Ještě před začátkem tvorby je vhodné seznámení s díly známých land-artistů, jako jsou např. Robert Smithson – http://www.robertsmithson.com/; Richard Long – http://www.richardlong.org/; Andy Goldsworthy – http://www.rwc.uc.edu/artcomm/web/w2005_2006/maria_Goldsworthy/TEST/index.html.
Zdroj: Petra Vondrová, Výtvarné techniky – land-art a empaketáž, www.rvp.cz Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Přátelství a Příroda.

Pozor na

Materiály, se kterými budete tvořit. Nemělo by docházet k lámání živých větví, či ničení porostu s vidinou „vyššího cíle“. Používat jen to, „co leží“. Pozor na možný nebezpečný odpad (sklo, kovy aj.).

Nabídková legenda

Planeta Příroda – viz příběh v úvodu metodiky.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Tato aktivita nevytváří bariéry pro jedince se speciálními vzdělávacími potřebami. Vedoucí musí dbát na individuální přístup k nim.