Iluminace

Čas přípravy
do 20 minut
Čas realizace
do 1,3 hodiny
Místo
venku, tábořiště
Roční období
jaro - podzim
Počet účastníků
10 - 15
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
26. 4. 2017
Upraveno
8. 4. 2018
Klíčová slova
Člověk a společnost, Tajemství staré truhly, soudržnost, rituál
Věková kategorie
12 let - 15 let
Typ aktivity
Poznávací
Zážitková
Náročnost na materiál
Střední
Výchovný program
Tajemství staré truhly
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální

Cíle

Dítě si uvědomí soudržnost a příslušnost ke skupině, uvědomí si sílu kamarádství a pocit sounáležitosti.

Motivace

Tábor je místo, kde jsme zažili spoustu pěkného, našli jsme si nové kamarády nebo upevnili stará přátelství. Zkusme se teď každý sám za sebe zamyslet, a dát svíčku na to místo, kde nám bylo na táboře nejlépe a na které budeme rádi vzpomínat.

Potřeby

Svíčky (vhodné jsou vánoční, ještě by bylo možné použít čajové, nesmí být dortová), zápalky.

Provedení

 

Před příchodem k táboráku rozdáme svíčku každému účastníku tábora, tedy dětem, instruktorům a vedoucím, táborovým pracovníkům, pomocníkům.

Po zahájení táboráku (zapálení ohně a například odzpívání táborové „hymny“), navodíme příjemnou atmosféru a vysvětlíme dětem, proč před příchodem k ohni dostaly svíčku a co bude následovat. Připomeneme, že předání ohně může sloužit jako projev kamarádství, úcty či usmíření. Děti upozorníme na to, kam mohou svoji svíčku umístit, jaká jsou rizika a omezení.

Zatímco všichni stojí v tichosti v kruhu kolem ohně a drží před sebou svíčku, táborový „ohnivák“ (strážce ohně) zapálí v ohni louč či třísku a od ní zapálí první svíčku. Tu předá hlavnímu vedoucímu tábora, který od ní zapálí svíčku dvěma osobám – zpravidla těm nejvýznamnějším nebo těm, které třeba táborem překonaly hranici věku dítěte.

Každý, kdo má již zažehnutou svíčku, vybírá vždy 2 osoby, které nějakým způsobem ovlivnily jeho táborový život (například kamarádovi, nejmladšímu účastníku, na usmířenou tomu, s kým jsme měli spor, vítězi celotáborové hry, kuchařce, zdravotnici,…). Takto se oheň postupně šíří, až mají všichni svíčky zapálené.

Účastníci se v této části trochu promíchají. Kdo má ale zapálenou svíčku, vrací se zpět do kruhu a drží svíčku před sebou. Musíme dávat pozor, aby svíčka byla zapálena všem účastníkům. Pak vyzve vedoucí účastníky, aby opět v tichosti umístili svou svíčku na místo, které je pro ně to nejvíc táborové.

Poznámka: Pokud je účastníků tábora více, mohou odcházet od ohniště postupně.

Když tak učiní, vracejí se k táborovému ohni a pokračuje program s tím, že celý tábor je prozářen táborovými vzpomínkami účastníků.

Aktivitu je možné realizovat i s mladšími dětmi, pokud je to nutné, může dětem asistovat instruktor nebo vedoucí.

Varianta: Můžeme dětem nabídnout, že předání ohně, mohou doplnit slovy a vysvětlit tak svoji volbu.

Touto aktivitou se přibližujeme k Ideálu: Přátelství.

 

Pozor na

Pracujeme s otevřeným ohněm a je třeba dbát na bezpečnost. Vymezíme prostor pohybu, nutné dbát na vzdálenost od hořlavých předmětů (stany, kuchyně).
Je nutné opatřit si svíčky včas – vánoční svíčky se v létě špatně shánějí.

Nabídková legenda

Náš tábor se blíží ke svému poslednímu vrcholu. Znovu se nám v hlavě odehrávají hezké zážitky a vracíme se na místa s nimi spojená. Pojďme si připomenout naše kamarádství a společně tato místa ještě jednou navštívit a prozářit je světlem.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Ostýchavé děti a děti s poruchou řeči nemusí chtít mluvit, celá aktivita pro ně musí být spojena s příjemným prožitkem, proto zvolíme-li variantu se slovním komentářem, nenutíme je k tomu. Koktajícím dětem (balbutici) poskytneme dostatek času a nedokončujeme za ně slova.

Na děti s ADHD (hyperaktivní) nebo děti s poruchou pozornosti je třeba při manipulaci s ohněm dohlédnout a případně korigovat jejich projevy. Je vhodné, aby jim byl na blízku vedoucí, který by jim pomohl získat klid třeba tím, že jim vysvětlí nejasnosti v zadání aktivity a může jim pomoci i vybrat jejich místo. Děti do této aktivity nenutíme.

Galerie

017.jpg