Pionýrská apatyka – program

 

Zajímá Tě, co se bude na Pionýrské Apatyce dít? Přinášíme připravovaný program. Na Přihlašovně si můžeš svůj program navolit.

Pro celou apatyku si volíš jednu tématickou sekci (jednání po sekcích proběhne v sobotu dopoledne od 10.45 do 12.15 a večer od 19.30 do 20.30). Ostatní program si poskládej podle své volby.

Na Apatyce budou v sobotu od 9.00 probíhat i uzavřená jednání pracovních štábů a sekcí. Ta jsou určena pouze pro jejich členy. Pokud nejsi členem takové pracovní skupiny, vyber si z nabídky kulatých stolů, kde se na tebe budou těšit jejich moderátoři.

 

Pátek

od 17.00 Prezence, ubytování

od 18.00 Večeře

19.00 – 19.30 Společné zahájení jednání

19.30 – 22.00 Panelová diskuse

Životaschopný oddíl

Akce a soutěže

Výchovné programy

Model vzdělávání

Práce s kategorií 14+

Průvodcování

Motivace a oceňování dobrovolníků a dětí

 

Sobota

od 7.30 Snídaně

9.00 – 10.30 Jednání pracovních skupin a kulaté stoly

Kulatý stůl k akcím a soutěžím (UZNADO, sporty,…)

Kulatý stůl ke vzdělávání a vzdělávacím materiálům

Kulatý stůl k historii Pionýra v oddílech

Kulatý stůl k hodnocení kvality oddílů

Kulatý stůl k práci s dospěláky v Pionýru

Sekce rozvoje výchovných programů (uzavřené jednání)

Štáb Pionýrského Sedmikvítku (uzavřené jednání)

10.45 – 12.15    Práce v sekcích dle témat (zde si vyber jedno, jehož jednání se budeš účastnit i večer)

Životaschopný oddíl

Akce a soutěže

Výchovné programy

Model vzdělávání

Práce s kategorií 14+

Průvodcování

Motivace a oceňování dobrovolníků a dětí

12.15 – 13.30 Oběd

13.30 – 15.30 Debatní a praktické dílny (I. kolo)

Sportovní aktivity

Branná výchova
Pionýrský Sedmikvítek
Technika
Hra UZNADO

16.00 – 18.00 Debatní a praktické dílny (II. kolo)

Sportovní aktivity

Branná výchova
Pionýrský Sedmikvítek
Technika
Hra UZNADO

18.00 – 19.30 Večeře

19.30 – 20.30 Práce v sekcích (dle témat)

Životaschopný oddíl

Akce a soutěže

Výchovné programy

Model vzdělávání

Práce s kategorií 14+

Průvodcování

Motivace a oceňování dobrovolníků a dětí

od 20.30 Zpracovávání výstupů

 

Neděle

od 7.30 Snídaně

9.00 – 10.30 Společné jednání – Zápisník Ideály do kapsy, Tříminutovky

10.45 – 12.15 Společné jednání – Prezentace výstupů jednotlivých tematických sekcí a diskuze k nim, zakončení jednání

12.15 – 13.30 Oběd, odjezd