Víte, že?

Největší akcí pro veřejnost, kterou pořádá Pionýr, je Ledová Praha. První ročník se konal v roce 2000. V posledních letech mívá pravidelně přes 14 000 účastníků.

KoPr 2020

KoPr aneb konec prázdnin

Pomozme společně dětem i jejich rodičům!

Jak?

Uspořádejme v srpnu na co nejvíce místech nejlépe týdenní cykly nepobytových aktivit pro děti ze základních škol. Cílem je zmírnit dopady koronavirové pandemie a přispět k přípravě dětí na nástup do školy. Tomu pomůžeme zavedením pravidelného režimu a také připomenutím učiva základních předmětů (čeština, matematika) i dalších dle potřeby (zeměpis, přírodopis…) zábavnějšími formami. Nemá jít o náhražku klasické školní výuky, ale o hravé aktivity, kterými si děti znalosti připomenou. Přímo se tak nabízí využití metodických listů z výchovných programů Výpravy za poznáním (jsou členěné dle obsahu i věkových kategorií).

Dalšími přínosy jsou zajištění smysluplného využití času dětí v pracovních dnech tak, aby rodiče mohli chodit do práce, příhodné zakončení prázdnin a impuls k rozběhu nového pionýrského roku.

Základní parametry

 • Rozsah: ideálně 5 pracovních dní, min. 8 hodin denně (děti přichází ráno a odchází odpoledne). Vhodný je tak průběh v jednom pracovním týdnu od pondělí do pátku, ale možné jsou i kratší úseky.
 • Předpokládaný průběh: v srpnu (logicky se nabízí vzhledem k návaznosti na nástup do školy, cykly aktivit ale mohou proběhnout i v červenci).
 • Účastníci: Žáci základních škol, věkové rozmezí dle vašeho uvážení (možno využít starších dětí k pomoci mladším).
 • Rozložení aktivit: Polovina času má být věnována vzdělávání, druhá polovina volnočasovým aktivitám (např. dopoledne/odpoledne).
 • Personální zajištění: Není nezbytná přítomnost kvalifikovaného pedagoga, postačí kvalifikace oddílového vedoucího, je také možno zapojit např. studenty pedagogických škol.
 • Prostorové zajištění: pro aktivity lze využít například vlastní klubovny nebo v případě vhodných podmínek i prostory základních škol apod.
 • Stravování: dle možností lze zajistit, nebo si děti mohou nosit jídlo z domova.

Možnosti financování

 • Na aktivity lze získat dotace MŠMT jako na jednodenní akce (do 150 Kč na účastníka a den) – z dotace lze hradit náklady a stravování a zajištění programu, naopak nelze hradit mzdové náklady (pro to lze využít prostředky z účastnických poplatků), občerstvení, vstupy a provoz motorových vozidel.
 • Aktivity lze (samozřejmě při naplnění podmínek) zapojit také do projektu Zlepšovadlo – jako tzv. tandemové vzdělávání vedoucích či projektové dny v klubovně, blíže zde.
 • Z akce nelze vytvářet zisk!

Přehled metodických podkladů, které můžete využít pro přípravu vzdělávacích dnů

Na jednotlivých odkazech najdete zazipované soubory s metodickými listy a soubory s pracovními listy pro děti.

 

 • Pokud můžete pouštět videa, vyzkoušejte portál České televize ČT edu. Videa jsou přehledně rozdělená pro jednotlivé školní stupně i předměty.
 • Pořad Učítelka nabízí ve svém archivu jednotlivé díly, které byly odvysílány v ČT. Tento pořad je určený pro děti z 1. – 5. tříd.
 • Ucelenou nabídku vzdělávacích zdrojů roztříděnou podle předmětů najdete na stránkách nadalku.msmt.cz. Také zde najdete stránku pro Rodiče (kde je i naše Buď Ideální! – hezká propagace :-)).
 • Celou řadu materiálů lze najít i na Metodickém portálu RVP, kde je vše zase přehledně roztříděno podle stupně vzdělávání a vzdělávacích oblastí.

 

Máte nějaký tip na zdroj aktivit vhodných pro vzdělávací dny? Napište o něm na anna.novakova@pionyr.cz.