Víte, že?

Slovo pionýr pochází z francouzštiny (pionnier) a dnes se užívá především ve významu průkopník. V minulosti označovalo i pěší vojáky a sapéry (dnešní ženisty).

Pracovní skupiny, štáby a sekce

K zajištění hlavní činnosti Pionýra přispívají kromě volených orgánů i sekce, štáby a pracovní skupiny, jež jsou tvořeny dobrovolníky. Jejich členové se scházejí na společných jednáních a v mezičase pracují korespondenčně.

Česká Rada Pionýra ustanovuje následující:

Výkonný výbor České rady Pionýra ustanovil:

Na republikové úrovni jsou dle aktuální potřeby ustavovány štáby a pracovní skupiny pro různé akce a jednotlivé soutěže. Nyní například pracují:

Dále je na celorepublikové úrovni ustavena Pracovní skupina pro metodiku.

Máte-li chuť se zapojit do činnosti některé z pracovních skupin a přiložit ruku ke společnému dílu, zkontaktujte příslušného vedoucího sekce nebo pracovní skupiny či předsedu štábu. Stačí se podívat na kontakty pro členy.