Víte, že?

Nové výchovné programy Mláďátka a Zvířátka, Putování se psem, Tajemství staré truhly a Osmá planeta jsou určeny i pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

Dotace – aktuální informace

Dotace MŠMT jsou poskytovány na základě Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.

Aktuálně je možné využívat dotační prostředky poskytované MŠMT v rámci Výzvy MŠMT pro osvědčené organizace

Kompletní vnitřní pravidla  jsou  vymezena v Pokynech pro čerpání dotace MŠMT v roce 2022. Součástí  Pokynů jsou i tři přílohy. První je přehledem pobočných spolků, kterým nebude v roce 2022 poskytována dotace z důvodu nedodržení vnitřních podmínek pro čerpání dotací ve spolku Pionýr. Druhá příloha stanovuje postup pro dokládání oddělené evidence dotace v účetnictví. Třetí  tvoří seznam účastníků v obsahové podobě stanovené pro čerpání dotací.

Pro všechna vyúčtování jsou k dispozici předepsané formuláře pro vyúčtování dotacea také formuláře pro KOP.

Pro krajské organizace Pionýra je k dispozici vzor Pověření.

Přečtěte si pečlivě nové pokyny, protože v letošním roce se zcela mění pravidla pro předávání vyúčtování dotací pro VŠECHNY účtující subjekty.

V další části stránky najdete záznamy z realizovaných webinářů k dotacím a dále rozpis všech dotačních titulů, kde najdete mimo jiné pro lepší orientaci i samostatné formuláře pro vyúčtování jednotlivých dotačních titulů.

Pro vyúčtování dotací budete používat v letošním roce vždy tyto dva základní odkazy:

Veškerá vyúčtování se odevzdávají elektronicky po přihlášení do úložiště.

Po vložení vyúčtování je třeba avizovat vložení vyúčtování  prostřednictvím notifikačního formuláře.

 

Podrobný návod na jejich použití najdete TADY

Darujeme kroužky dětem

Darujeme kroužky dětem je nový projekt České rady dětí a mládeže, který pomáhá s úhradou nákladů na volnočasové aktivity dětí. Projekt pomáhá rodinám pobírajícím dávku “Příspěvek na dítě” a dětem cizincům/uprchlíkům z Ukrajiny s dočasným pobytem.

Web projektu

Metodický podklad – jak na to


Aktuálně vyhlašované vnitřní programy pro rok 2023

Obdobně jako v předchozích letech vyhlašuje Pionýr vnitřní dotační program Podpora pravidelné oddílové činnosti.  Program se vyplašuje pro 3 oblasti: 

I. Jedeme dál – pracující funkční oddíly – podpora udržitelnosti a rozvoje oddílové činnosti,

II. Jezinky –  program pro stabilizované pobočné spolky vyvíjející dlouhodobě pravidelnou oddílovou činnost zaměřený na podporu vzniku nových „detašovaných“ oddílů mimo stávající prostorové zázemí pobočného spolku,

III. Táborovky – podpora zakládání oddílů na pionýrských skupinách, kde oddílová činnost nebyla v posledních letech realizována.

Kompletní text výzvy s podrobnými informacemi najdete TADY

Žádosti se vyplňují elektronicky, formuláře pro jednotlivé programy jsou k dispozici na těchto odkazech:

Než začnete vyplňovat on-line formulář, doporučujeme prostudovat slepé vzory a připravit si podklady.  Jak vypadají formuláře a co všechno budeme chtít vědět se dozvíte, pokud si otevřete příslušný vzor (sice je tak trochu vyplněný, ale pro orientaci jistě stačí):

Údaje týkající se zapojování dětí s omezenými možnostmi jsme vyplnili pouze ve formuláři pro program I. Požadovány jsou u všech tří programů.  Informace o počtu členů pobočného spolku se  do  roku 2022 včetně vyplní automaticky, rok 2023 a údaje o dotčeném oddílu je třeba vyplnit ručně.

Po vyplnění formuláře obdržíte PDF žádosti do mailu.  U všech programů potvrzuje žádost evidující KOP.  Podepsané a potvrzené žádosti vkládá pobočný spolek se všemi povinnými  přílohami do dotačního Úložiště.  Pro žádost vytvoříte nový adresář s názvem PROČ. Podrobný návod na postup vkládání najdete na této stránce.

Termín pro předložení dotací je 28.2.2023

 

DOTAČNÍ Webináře

 

BYLO:

2.3.2022 – Vyhlášené vnitřní programy Pionýra 2022

Zaměření: aktuálně vyhlášené programy pro pobočné spolky

  • Podpora pravidelné oddílové činnosti,
  • Vnitřní výběrové řízení – Zázemí 22
  • Výlety do přírody
  • Oddíly nazeleno

Prezentaci k obecným podmínkám a programům PROČ a Zázemí 22 najdete ZDE a prezentaci k „Zeleným dotačním titulům“  TADY. Nahrávku z webináře jsme uložili SEM

 

9.3. 2022 Zlepšovadlo – jak napsat ZORKu

Zaměření: Jak jednoduše na Zprávy o realizaci klíčové aktivity, v čem se jednotlivé klíčové aktivity liší a na co je třeba dát si pozor.

A jak, pokud se budete bát stále, zapojit přímo do zpracování ZORKy metodika.

Základní informační materiál, ze kterého jsme při webináři vycházeli najdete ZDE, veškeré podklady k projektů a aktivitám TADY . Nahrávku z webináře jsme uložili SEM .

 

Základní dotace pro pionýrské skupiny

Termín: 23. března 2022 od 18.00

Anotace: Webinář zejména pro začínající hospodáře PS se zaměří na základní postupy spojené s vyúčtováním dotací na krátkodobé akce, nájmy a provozní náklady kluboven, nákup MTZ, jarní tábory

  • pravidla pro jednotlivé dotační tituly,
  • vazba podmínek dotace k účetnictví pobočného spolku,
  • formuláře,
  • postup předávání vyúčtování.

Záznam z webináře najdete ZDE. A všechny potřebné další informace jsou k dispozici na této stránce. Čtěte pozorně.

 

Vzdělávací dny

Termín: 30. března 2022 od 18.00

Anotace: Webinář je určen pro hospodáře pionýrských skupin, které získaly dotaci na realizaci vzdělávacích dní v roce 2022, zaměříme se na pravidla pro vyúčtování vzdělávacích dní včetně specifické obsahové části vyúčtování, upřesníme si postup pro předávání vyúčtování.

Záznam z webináře najdete ZDE

 

 


Přehled dotačních titulů pro rok 2022

V následujícím přehledu nabízíme kompletní soupis dotačních titulů zprostředkovávaných v rámci Pionýra.

Jedná se o základní přehled, podrobné informace a pravidla najdete v Pokynech pro čerpání dotací MŠMT pro rok 2022, k dispozici budou návazně na Pokyny k vyúčtování dotace ze strany MŠMT. Z tohoto důvodu nejsou aktuálně funkční ani odkazy na formuláře pro vyúčtování dotací.

Dotace jsme rozdělili do „zájmových oblastí“ podle tipu aktivit.

V průběhu měsíce dubna předpokládáme vyhlášení dalších programů v oblasti mezigenerační spolupráce a integračních aktivit.

 

Pobytové a krátkodobé aktivity s dětmi

 

Krátkodobé (jednodenní a vícedenní akce)

Zaměření: krátkodobé akce

Termín pro předložení požadavků: centrálně není, záleží na rozhodnutí KOP

Termíny pro vyúčtování: stanovuje KOP, účtuje se 2x ročně

Formuláře pro vyúčtování:  vícedenní akce,  jednodenní akce

 

Zimní tábory

Zaměření: tábory v termínech jarních prázdnin

Termín pro předložení požadavků: není

Termín pro vyúčtování: stanovuje KOP

Formuláře pro vyúčtování: Zimní tábory

 

Vzdělávací dny

Zaměření: 1-6 denní aktivity zaměřené na odstraňování dopadu covid-19

Termín pro předložení žádosti: v předchozím roce při přípravě projektu

Termíny pro vyúčtování: do 30 dní po ukončení akce nejpozději do 30.11.2022

Formuláře pro vyúčtování: Vzdělávací dny

Tipy při stanovování cílů: ZDE

 

Zelené aktivity

Zaměření: aktivity v oblasti ochrany životního prostředí

Termín pro předložení žádosti: v předchozím roce při přípravě projektu

Termíny pro vyúčtování: do 30 dní po ukončení akce nejpozději do 30.11.2022

Formuláře pro vyúčtování: jednodenní akce,  vícedenní akce

 

Aktivity v oblasti participace

Zaměření: aktivity v oblasti participace na místní úrovni

Termín pro předložení žádosti: v předchozím roce při přípravě projektu

Termíny pro vyúčtování: do 30 dní po ukončení akce nejpozději do 30.11.2022

Formuláře pro vyúčtování: Participace

 

Aktivity v oblasti mezigenerační spolupráce a solidarity

Zaměření: aktivity na místní úrovni

Termín pro předložení žádosti: v předchozím roce při přípravě projektu

Termíny pro vyúčtování: do 30 dní po ukončení akce nejpozději do 30.11.2022

Formuláře pro vyúčtování: mezigenerační spolupráce

 

Podpora aktivit mezigenerační spolupráce

Zaměření: drobné aktivity na místní úrovni

Termín pro předložení žádosti: průběžná výzva do 30.9.2022 nebo do vyčerpání alokace

Vyhlášení programu: ZDE

Formulář pro předložení žádosti: ZDE

Termíny pro vyúčtování: do 30 dní po ukončení akce nejpozději do 30.11.2022

Formuláře pro vyúčtování: mezigenerační spolupráce

 

Spolupráce se školou

Požadavky byly předkládány v rámci přípravy projektu v roce 2021

Formuláře pro vyúčtování: ZDE

 

Doučování

Zaměření: doučování mimo školu, individuální nebo v malých skupinách

Termín pro předložení žádosti: v předchozím roce při přípravě projektu

Termíny pro vyúčtování: do 30 dní po ukončení akce nejpozději do 30.11.2022

Formuláře pro vyúčtování: Doučování

 

Integrační aktivity

Termín pro předložení žádosti: v předchozím roce při přípravě projektu

Termíny pro vyúčtování: do 30 dní po ukončení akce nejpozději do 30.11.2022

Formuláře pro vyúčtování: jednodenní akcevícedenní akce, pravidelné zapojení do oddílové činnostiletní tábory

 

Výlety do přírody

Zaměření: krátkodobé akce oddílů zaměřené na oblast enviromentální výchovy

Celé znění vyhlášeného programu: Výlety do přírody

Termín pro předložení žádosti: do 31.3.2022 prostřednictvím interaktivního formuláře

Vzor formuláře pro přípravu žádosti najdete ZDE

Termíny pro vyúčtování: do 30 dní po ukončení akce nejpozději do 30.11.2022

Formuláře pro vyúčtování: Výlety do přírody – jednodenní , Výlety do přírody vícedenní 

Současně s vyúčtováním dodáváte popis aktivity, který ukládáte na web Pionýra https://pionyr.cz/inspirace/hry-a-aktivity/

 Součástí žádosti je stanovisko předsedy evidující KOP.

 

Podpora mladých dobrovolníků

Zaměření: aktivity v oblasti ochrany životního prostředí

Termín pro předložení žádosti: v předchozím roce při přípravě projektu

Termíny pro vyúčtování: do 30 dní po ukončení akce nejpozději do 30.11.2022

Formulář pro vyúčtování najdete ZDE.

 

Podpora účasti dětí v hmotné nouzi na činnosti spolku

Zaměření: podpora dětí v hmotné nouzi – zajištění  účasti na pobytových akcích

Termín pro předložení žádosti:  průběžná výzva do 30.9.2022 nebo do vyčerpání alokace

Vyhlášení programu: ZDE

Formulář pro předložení požadavku: ZDE

Formuláře pro vyúčtování – formulář krátkodobé akce  + Speciální příloha

 

Aktivity na podporu pravidelné oddílové činnosti

Aktuální vyhlášený program: PROČ – podpora pravidelné oddílové činnosti

Součástí žádosti je stanovisko předsedy evidující KOP.

Oblast I – jedeme dál

Zaměření: pravidelně fungující oddíly a jejich rozvoj

Termín pro předložení žádosti: do 31.3.2022 prostřednictvím interaktivního formuláře

Vzor formuláře pro přípravu žádosti najdete ZDE

Termíny pro vyúčtování: nejpozději do 10.10.2022

Oblast II – Záchranný kruh

Zaměření: revitalizace oddílové činnosti

Termín pro předložení žádosti: do 31.3.2022 prostřednictvím interaktivního formuláře

Vzor formuláře pro přípravu žádosti najdete ZDE

Termíny pro vyúčtování: nejpozději do 10.11.2022

Oblast III – Táborovky

Zaměření: podpora vzniku oddílové činnosti na PS

Termín pro předložení žádosti: do 31.3.2022 prostřednictvím interaktivního formuláře

Vzor formuláře pro přípravu žádosti najdete ZDE

Termíny pro vyúčtování: nejpozději do 10.11.2022

 

Formuláře pro vyúčtování platný pro všechny oblasti: PROČ

 

Zázemí pro činnost

 

Nájmy a provozní náklady kluboven

Zaměření: podpora prostorového zázemí pro činnost

Termín pro předložení požadavků: není

Termíny pro vyúčtování: stanovuje KOP, účtuje se 1x ročně

Formuláře pro vyúčtování: Klubovny

 

Nákup MTZ

Zaměření: nákup materiálu a vybavení neinvestičního charakteru, údržba vybavení

Termín pro předložení požadavků: centrálně není, dotace se přiděluje na základě doložených údajů o realizaci letních táborů

Termíny pro vyúčtování: stanovuje KOP, účtuje se 1x ročně

Formuláře pro vyúčtování: MTZ

 

Oddíl nazeleno 2022

Zaměření: podpora snižování dopadů činnosti

Aktuální vyhlášený program: Oddíl nazeleno

Termín pro předložení žádosti: do 31.3.2022 prostřednictvím interaktivního formuláře

Vzor formuláře pro přípravu žádosti najdete ZDE

Termíny pro vyúčtování: nejpozději do 10.11.2022

Formuláře pro vyúčtování: Oddíly nazeleno

Součástí vyúčtování je i hodnocení realizovaného projektu, které odevzdáváte prostřednictvím elektronického formuláře.

Součástí žádosti je stanovisko předsedy evidující KOP.

 

Vnitřní výběrové řízení – Zázemí 22

Zaměření: opravy a dovybavení neinvestičního charakteru – objekty v majetku nebo dlouhodobém pronájmu

Aktuální vyhlášený program: VVŘ – Výzva 2022

Termín pro předložení žádosti: do 23.3.2022 prostřednictvím interaktivního formuláře

Vzor formuláře pro přípravu žádosti najdete ZDE

Termíny pro vyúčtování: nejpozději do 10.11.2022

Formuláře pro vyúčtování: VVŘ – Zázemí 2022

Součástí žádosti je stanovisko předsedy evidující KOP.