Víte, že?

Opravdu dobrý tábor pomáhá dětem a rodičům s výběrem táborů už od roku 2005. Cenné rady nabízí i toto návodné video.

Specifika práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

Základní vzdělávací materiál ti přiblíží, jaké vzdělávací potřeby mají děti, které se nemohou na základě nějakého zdravotního postižení nebo znevýhodnění (způsobeného zdravotním stavem nebo životními podmínkami) úspěšně vzdělávat běžným způsobem nebo za běžných podmínek – potřebují buď podmínky nějak uzpůsobit, nebo poskytnout podpůrná opatření.

Zkus si odpovědět

Může se projevit v různých oblastech, například jako:

 • nižší stupeň rozvoje jemné motoriky
 • slabší koordinace zrakového vnímání
 • omezenější a kvallitativně jinak orientovaná slovní zásoba
 • horší vyjadřovací schopnosti
 • menší počet zvládnutých abstraktních pojmů
 • nižší stupeň rozvoje kognitivních kompetencí
 • Poskytnout jim více času na veškerou činnost.
 • Zadávat jednoduché instrukce, po jednotlivých krocích.
 • Nespoléhat se na samostatnost dítěte – sledovat, kontrolovat dítě.
 • Velkou pomocí může být kamarád – patron.
 • Hledat silné stránky dítěte a z nich vycházet.
 • Oceňovat snahu (a to i při slabším celkovém výkonu).
 • Zamezit zesměšňování.

Mohlo by se hodit:

 

Zeptej se Lidušky