Víte, že?

Činnost pionýrských oddílů a klubů je rozmanitá také díky tomu, že se na její tvorbě podílejí i děti.

Právo a hospodaření

Pojďme se teď společně podívat na tábor z právní stránky. Na tábor přebíráme od rodičů děti a tím za ně přebíráme i zodpovědnost.

Na táboře se občas vypravíme na výlet nebo dopředu zajišťujeme nějakou aktivitu. Proto je dobré znát alespoň pár základních informací z oblasti hospodaření – například to, jak vypadá účetní doklad nebo faktura.

Pamatuj si, kdo obecně odpovídá za dítě

Není-li dítě schopno ovládnout své jednání (protože je příliš mladé, aby si uvědomilo určité souvislosti), odpovídá za ně ten, kdo nad ním vykonává dohled – obvykle jsou to rodiče, ale na táboře, na který jsme dítě od rodičů převzali, jsme to vždy my.

 

Zkus si odpovědět

Osobním údajem jsou například všechny údaje, které o dětech zjistíme například z jejich přihlášky na tábor – jméno, datum narození, bydliště, zdravotní stav atd…

Ke zpracování osobních údajů potřebujeme souhlas – a to buď od osoby samotné, nebo v případě dětí jejich zákonných zástupců.

Osobní údaje musí být chráněny před zneužitím, ale i dalším šířením (takže je například nesmíš sdělovat ostatním dětem). Jsou poskytovány pouze nám a pouze za daným účelem, a my s nimi jinak nesmíme nakládat. Přihlášky dětí by se tak neměly jen tak někde povalovat.

POZOR! Víceméně stejná situace je i s focením dětí a uveřejňováním těchto fotografií. Až na výjimky je k tomu třeba souhlas focené osoby nebo jejího zákonného zástupce.

Takže pozor, jak naložíš s informacemi, které získáš z přihlášky, bezinfekčnosti nebo zdravotního posudku.

Trestní odpovědnost se u nás nabývá patnáctým rokem věku. Poté již mohou být tyto osoby souzeny za nejrůznější trestné činy – samozřejmě s mnohými odlišnostmi než zletilí pachatelé. Stejně tak s tímto věkem již odpovídají i za přestupky (méně závažná provinění, než trestné činy).

Účtenky či zjednodušené daňové doklady (tzv. paragony), tj. doklady vystavované na částku nižší než 10 000,- Kč, mohou být tištěné i ručně psané, ale vždy musí obsahovat následující:

 • označení účetního dokladu (aby bylo zřejmé, že se jedná o doklad o úhradě);
 • pořadové číslo daňového dokladu;
 • údaje o subjektu, který doklad vystavil (dodavateli), a to jeho správné a přesné obchodní jméno pod nímž je zapsán buď v obchodním rejstříku nebo rejstříku živnostenských listů popř. v jiné evidenci;
 • dále adresu jeho sídla, trvalého bydliště či provozovny a DIČ popř. IČO – toto vše může být nahrazeno razítkem;
 • rozsah a předmět zdanitelného plnění neboli popis obsahu účetního případu a to tak, aby bylo jasné, čeho se nákup týkal (název zboží či služeb, počet kusů apod, cena za jednotku);
 • cena celkem v Kč;
 • datum vystavení, to se často rovná datu uskutečnitelného plnění (předání zboží nebo služby);
 • podpis nebo označení osoby, která doklad vystavila.

Pozor, pokud je na účetním dokladu uveden kupující, musí to být vždy tvoje pionýrská skupina.

Faktury slouží především pro realizaci bezhotovostních plateb, někdy jsou však hrazeny i v hotovosti. Pokud platíte částku vyšší než 10 000,- Kč, musí být vystavena faktura. Jako příjemce i jako subjekt fakturu vystavující musíme dbát na to, aby obsahovala minimálně tyto náležitosti:

 • pořadové číslo daňového dokladu (číslo faktury);
 • údaje o dodavateli – správné a přesné obchodní jméno pod nímž je zapsán buď v obchodním rejstříku nebo v rejstříku živnostenských listů, popř. v jiné evidenci, dále adresu jeho sídla, trvalého bydliště či provozovny a DIČ popř. IČO, spisová značka;
 • číslo účtu a název peněžního ústavu dodavatele, pokud nemá být platba provedena v hotovosti;
 • údaje o odběrateli – ty jsou stejné údaje jako u dodavatele (POZOR! Tady to bude vždy tvoje pionýrská skupina.);
 • rozsah a předmět zdanitelného plnění – a to tak, aby bylo jasné, čeho se nákup týkal (název zboží či služeb, počet kusů, cena za jednotku apod.);
 • cena zboží (služby) celkem v Kč;
 • datum vystavení dokladu;
 • datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 • datum splatnosti;
 • údaje o možné penalizaci, popřípadě smluvní pokutě (vždy požadujme raději smluvní pokutu, neboť je daňově uznatelná);
 • pokud byla platba provedena v hotovosti, je nutné to na fakturu nechat zapsat tím, kdo od nás peníze převzal, včetně data převzetí peněz v hotovosti, nebo si nechat vystavit zvlášť příjmový doklad. I když je například na faktuře napsáno „způsob úhrady: v hotovosti“, nestačí to – někde musí být uvedeno slovo „uhrazeno“, „zaplaceno“ atd., z dokladu musí vyplývat, že je to doklad o úhradě.

Mohlo by se hodit:

 

Zeptej se Markéty