Jak volat na tísňovou linku?

V České republice existuje několik linek, které jsou určené pro přivolání pomoci:

150    Hasičský záchranný sbor ČR

155    Zdravotnická záchranná služba

158    Policie ČR

156    Obecní policie

112    Jednotné evropské číslo tísňového volání

Pokud potřebujete pomoc konkrétní složky záchranného systému, je vždy rychlejší volat její národní tísňovou linku,
tedy 150 pro hasiče, 155 v případě záchranné služby a 158 pro policii. Linku 112 je naopak výhodnější použít v případech, že událost vyžaduje společný zásah více složek IZS, mobilní telefon nemá signál vlastní sítě nebo nedokážete přesně určit místo události.

Volání na všechna uvedená čísla je bezplatné z pevné i mobilní sítě.

Po vytočení tísňového čísla se dovoláte na operační středisko dané složky IZS, většinou v krajském městě. Operátorovi sdělte:

  1. místo události – Vždy uvádějte také název nejbližšího velkého města či obce. V každém kraji je několik obcí se stejným názvem a může tak dojít k omylu, který podstatně oddálí pomoc.
  2. co se stalo – Popište co nejpřesněji, co se stalo a jaký je počet postižených. Tyto informace jsou pro operátora velmi důležité při rozhodování, jakou pomoc poslat.
  3. své celé jméno a telefonní číslo – Nadále nikam netelefonujte a mějte zapnutý telefon stále u sebe. Operátor Vám může volat zpět pro upřesnění situace.

Co dělat, když nevíte, kde jste?

Body záchrany

Bývají umisťovány v turistických oblastech a setkat se s nimi můžeme především na horách a v národních parcích.
Při oznamování mimořádné událostí stačí operátorovi sdělit označení tohoto bodu.

Čísla železničních přejezdů

Každý železniční přejezd na tratích ve vlastnictví státu má přidělené svoje číslo. Toto nezaměnitelné číslo je napsáno černým písmem na bílé, reflexní fólii a nachází se na rubové straně ramene každého výstražného kříže. Pokud je přejezd vybaven výstražným světelným zařízením, je toto číslo na zadní straně světelné skříně.

Značení stožárů pouličního osvětlení

Na sloupech veřejného osvětlení bývají v některých městech umístěny štítky s jednoznačnou identifikací. Tato čísla dokáže informační systém na operačním středisku přesně lokalizovat.

Aplikace Záchranka

Od roku 2016 funguje aplikace Záchranka, kterou si můžete stáhnout do svého mobilního telefonu. Přidržením nouzového tlačítka kontaktujete linku 155 a současně záchranářům odešlete Vaši přesnou polohu. Zároveň se v ní nacházejí i návody na poskytnutí první pomoci a další užitečné informace.

Zneužití tísňových linek

Zneužití tísňových linek je u nás v republice trestným činem a může být potrestáno pokutou ve výši až 100 000 korun.