Víte, že?

Činnost pionýrských oddílů a klubů je rozmanitá také díky tomu, že se na její tvorbě podílejí i děti.

Státem uznaná organizace

pro oblast práce s dětmi a mládeží je název statutu, který uděluje spolkům v naší oblasti činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy od roku 2004 vždy na stanovené období. Pionýr jej získal opakovaně, aktuálně pro roky 2022 – 2023.