Víte, že?

Činnost pionýrských oddílů a klubů je rozmanitá také díky tomu, že se na její tvorbě podílejí i děti.

Společný dopis (1991)

1991
Společný dopis České rady Pionýra
a Českého Junáka, svazu skautů a skautek
řediteli odboru pro mládeže MŠMT ČR
ze dne 2. října 1991
  

 
zvětšit