Víte, že?

Největší akcí pro veřejnost, kterou pořádá Pionýr, je Ledová Praha. První ročník se konal v roce 2000. V posledních letech mívá pravidelně přes 14 000 účastníků.

Prozatimní Programové zásady Pionýra (1990)

1990
Prozatimní Programové zásady Pionýra
přijaté na Mimořádné konferenci pionýrských pracovníků  Brno, 20. ledna 1990
 

Pionýr je samostatná společenská organizace dětí a jejich starších přátel působící na území ČSSR. Vychází ze zájmů a potřeb dětí, národů a národností naší vlasti, z tradic pionýrského hnutí a zkušeností dětských organizací u nás i v zahraničí.

Pionýrské ideály
 • Organizace vede své členy v duchu demokratických tradic našich národů, mravnosti, humanity a vlastenectví.
 • Členové Pionýra jsou čestnými, pravdomluvnými a  obětavými kamarády, přáteli dětí celého světa. Váží si svých rodičů. Mají úctu ke starším a jsou ohleduplní ke zdravotně postiženým. Upevňují si své zdraví a tělesnou zdatnost. Chrání přírodu, životní prostředí a prospěšné výsledky lidské práce. Chtějí být kulturními, touží poznávat a prožívat krásu.
 • Členové organizace naplňují svou touhu po poznání. Hledají cesty k pravdě, učí se poznanou pravdu vyslovovat a nebojácně uskutečňovat.
 
Pionýrské činy
 • Organizace naplňuje pionýrské ideály prostřednictvím různorodé činnosti ve volném čase dětí. Uspokojuje tím zájmy svých členů. Žijí v ní vedle sebe v činné spolupráci a shodě skupiny, oddíly a družiny různých zaměření.
 • Členové oddílu samostatně rozhodují o své společné činnosti. Pomocníkem jsou jim pionýrské výchovné programy. Členem organizace může být jen ten, kdo se zúčastňuje pionýrské činnosti a je připraven prožívat se svým kolektivem dobré i zlé.
 • Všechny pionýrské kolektivy bez rozdílu svého zaměření vyžadují, aby jejich členové přistupovali zodpovědně ke svým povinnostem, aby si všímali, kde je jejich nápadů a rukou zapotřebí.
 
Pionýr a společnost
 • Pionýrské ideály a pionýrské činy podporují pokrokové cíle našeho státu.
 • Organizace se plně hlásí ke Konvenci dětských práv, vyhlášené OSN a prosazuje její důsledné uplatňování v Československu.
 • Spolupracuje s rodiči, školou, organizacemi a institucemi, které se zabývají výchovou dětí a mládeže pro naší společnost.
 • Přispívá ke shodě a akční jednotě dětských a mládežnických organizací při obhajobě potřeb a zájmů dětí.
 • Pionýr učí děti samostatně se rozhodovat, řídit a organizovat si svoje záležitosti, ctít demokratické principy.