Víte, že?

Největší akcí pro veřejnost, kterou pořádá Pionýr, je Ledová Praha. První ročník se konal v roce 2000. V posledních letech mívá pravidelně přes 14 000 účastníků.

Podpora dobrovolníků

Společenská podpora dobrovolnictví je obecně nevalná, což odráží hodnoty, jež jsou dnešní společnosti vlastní. Mnoho lidí považuje ty, kdo dělají cokoli zadarmo, za blázny. A je v podstatě jedno, o jaký druh dobrovolnictví se jedná. Tento pohled společnosti je třeba soustavně měnit. Apelovat na obecné hodnoty solidarity a pomoci a také na odpovědnost každého jednotlivce za „udržitelný rozvoj“ celého společenství. V našich oddílech a klubech (i některých jiných sdruženích) je výchova k těmto hodnotám běžná a navíc zde významně působí pozitivní příklad. Většinu společnosti je však třeba oslovit jinak. Otázka zní, jak?

Osobním příkladem – když si z nás okolí dělá spíše legraci? Účastí v konkrétních kampaních? (např. naše Opravdu dobrý tábor) Posílat příspěvky do médií? Mluvit se svými územně příslušnými poslanci a senátory?

Toto je jen několik námětů pro zvýšení prestiže dobrovolnictví, jistě jsou i další způsoby. Pokud ale bude každý hledat cesty, jak tyto představy přiblížit skutečnosti, musí se to projevit. Kde je dobrá vůle, může být nalezena i cesta – i když ne rovná a krátká.