Víte, že?

Ideály Pionýra, jež jsou základní osnovou naší výchovné práce, vycházejí z tradičních evropských hodnot a pravidel chování. Jejich cílem je vychovat slušné a aktivní občany, lidi vnímavé a ohleduplné k bezprostřednímu i širšímu okolí.

Matěj Rychlý

Reportér televizního zpravodajství

bývalý vedoucí pionýrské skupiny

Pionýru bych chtěl k jeho výročí popřát, aby se mu definitivně podařilo přesvědčit lidi – hlavně rodiče dětí – že už nemá nic společného s organizací minulého režimu. A taky to, aby měl dostatek dětí. Vzpomínky na dětství ve 147. Galaxii jsou pro mě totiž jedny z nejhezčích, které se mi kdy hlavou honily. A dobře vím, že podobně to mají i dnes už dospělí lidé z jiných Pionýrských skupin. Málem bych zapomněl na vedoucí a instruktory. Těm přeji pevné nervy.