1968–1970: dva roky prázdnin pro Pionýr

S roky 1968–1970 je v československé historii spojena řada výrazných událostí – a totéž lze říct i o historii pionýrské. Dva roky prázdnin v titulku jsou totiž dvěma roky svobodné samostatné činnosti bez „ohlávky“ nuceně nasazené jednotnou organizací. Čím byly naplněny? Zájmovou činností, schůzkami, výpravami a také ideály a plány, které udusila normalizace… I když toto období netrvalo dlouho, bylo jedním z nejvýznamnějších úseků pionýrské historie, přineslo spolupráci s Junákem a společné vyhlášení akce Služba vlasti, koordinující nenásilný odpor mládeže vůči okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy…

Obrazek

Osamostatnění

Na jaře ´68 došlo k uvolnění poměrů, které bylo i v Pionýru uchopeno jako příležitost k prosazení změn, po kterých volaly hlasy zevnitř organizace již zhruba deset let.

Vyslyšela je I. národní konference pionýrských pracovníků Čech, Moravy a Slezska, která proběhla právě před 50 lety – 20. až 23. 6. 1968 v Seči. Na ní byla formálně i obsahově vytvořena samostatná česká organizace Pionýra. Byly schváleny nové stanovy a program a také zvoleno vedení v čele s básníkem Oldřichem Kryštofkem.

V čem změny spočívaly?

Zejména v 60. letech začala nést ovoce práce pedagogů, kteří činnost Pionýrské organizace ČSM zkoumali a  předkládali náměty na její proměnu. Kromě požadavku větší autonomie šlo v navrhovaných úpravách zejména o odmítnutí formální činnosti plynoucí z propojení se školou (škola – pionýrská skupina / třída – oddíl), s tím úzce souvisel rozvoj zájmové činnosti v místě bydliště dětí – tedy možnost zvolit si oddíl podle obsahu jeho činnosti i místa, kde pracuje.

Velkým tématem bylo také členství dospělých v Pionýru. Například vedoucí oddílů totiž do té doby nebyli jejich členy, formálně patřili všichni plnoletí pracovníci pod Československý svaz mládeže. I to se v roce 1968 změnilo.

1970 – konec snu o svobodě

Takzvaná normalizace znamenala utahování šroubů v celé společnosti a dopadla i na práci s dětmi a mládeží. Tvrzení, že Pionýr byl v roce 1970 zrušen, dnes vyvolává nevěřícné reakce. Nic to však nemění na faktu, že samostatný Pionýr (podobně jako skauting, tj. Junák) byl doveden k formálnímu zániku – začleněním pod novou jednotnou dětskou a mládežnickou organizaci (Pionýrskou organizaci SSM). Podobnost názvů může mást, ale tento sjednocený moloch pohltil samostatného Pionýra úplně stejně jako všechny další organizace, obnovené nebo nově vzniklé v roce 1968. Na příležitost jít svobodně svou cestou tak musel Pionýr čekat až do roku 1990…

 

Pojďte se společně s Pionýrem vrátit o 50 let zpět a prožít události, kterými odstartovaly dva roky svobody. Sledujte facebook Pionýra, kde bude červnová konference přiblížena podrobněji.

21. 6. 2018, Jakub Kořínek