Služba vlasti pokračuje i po 50 letech

V těchto dnech si připomínáme výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968. Je to výročí spojené s mnoha bolestnými vzpomínkami, ale pionýrům nabízí i ohlédnutí s hrdostí. V reakci na vpád „spojenců“ totiž organizace dětí a mládeže (Pionýr, Česká tábornická unie, Junák, Československý svaz mládeže a další) vyhlásily iniciativu Služba vlasti, která vyzývala mládež především k práci a pomoci při zachování důstojného života vlasti a jejích obyvatel.

Obrazek

 

Podstata Služby vlasti (více o ní v aktuálně vydané tiskové zprávě) byla s ohledem na složitost doby vlastně hodně jednoduchá. Cílem bylo nepozbýt hrdost, zachovávat rozvahu, plnit si dál své vlastní povinnosti a navíc tam, kde to jde, přiložit ruku k dílu a pomáhat. Ulehčit situaci například zraněným, nemocným či seniorům, pomáhat při sklizni úrody či při odstraňování škod. Dnešní doba je naštěstí velmi odlišná, ale podstata Služby vlasti se z činnosti Pionýra nevytratila, jen její naplnění má jinou podobu.

 

Například díky dárcovské iniciativě Zdravá pionýrská krev nacházíme nové dárce nejen krve a jejích složek, ale v posledních letech také kostní dřeně. I děti se pak mohou zapojit do tradiční sbírky Český den proti rakovině, jejímž je Pionýr partnerem. Za období od r. 2007 nasbírali naši dobrovolníci na boj s rakovinou přes 15 milionů korun.

 

A co pomoc v místech, kde žijeme? I když dnes není třeba odstraňovat škody páchané invazními vojsky, námětů jak pomáhat je dost. Dlouhou tradici mají proto v Pionýru také místní akce pomáhající přírodě a životnímu prostředí, například u příležitosti Dne Země. Pionýr se také pravidelně zapojuje do dobrovolnického projektu 72 hodin, při kterém proběhnou během tří dnů v celé republice stovky dílčích projektů pomáhajících lidem i přírodě kolem nás.

Tento projekt je navíc ukázkou, že stejně jako tomu bylo před padesáti lety při Službě vlasti, může spolupráce mezi organizacemi dětí a mládeže fungovat i dnes. 72 hodin totiž organizuje Česká rada dětí a mládeže, jejímž je Pionýr členem spolu se zhruba stovkou dalších organizací.

 

Pionýrská výchova a předávání kladných hodnot ale nestojí jen na jednorázových akcích. Patří k ní i celoroční práce, při které je také prostor pro vzájemnou pomoc. Tak třeba díky nabídkovým výchovným programům pro všechny dětské věkové kategorie, se do naší činnosti snáze zapojují i děti, pro které by to jinak bylo obtížné, například kvůli zdravotnímu hendikepu.

 

Dnešní Pionýr již nemá zákony, a tak i ten v tiskové zprávě zmíněný, který zní „Pionýr miluje svou vlast a dokazuje to činy.“ již v pionýrských dokumentech nenajdete. Zákony ale nahradily Ideály Pionýra: Paměť, Pomoc, Poznání, Pravda, Přátelství, Překonání, Příroda – a v nich je výchova k dobrovolnictví a aktivnímu občanství, stejně jako zájem o okolní svět a přiložení pomocné ruky tam, kde je potřeba, zakotveno stejně pevně.

 

22. 8. 2018, Jakub Kořínek

 

Fotografie