Pionýrská přihlašovna


PVC 13 - Kvalifikace pro Hlavní vedoucí dětského tábora 2022 - kombinovaná forma

20. 5. 16:00 - 22. 5. 2022 18:00

Distančně, místo pro konání praktické části na základna DDM Vítkov - Klokočov

Akce je již uzavřena!!! Nepřihlašovat se, prosím. 

 

Ahoj,

nabízíme ti akreditovaný kurz s celostátní platností pro hlavní vedoucí dětských táborů v kombinované podobě. Kurz je povinný pro všechny, kteří vykonávají funkci hlavního vedoucího tábora. Předpokladem je dosažení kvalifikace Vedoucí dětského kolektivu (VDK) nebo Kvalifikace oddílového vedoucího a dosažení 21 let. Kurz je určen pouze pro členy Pionýru.

Tento kurz se skládá ze dvou částí, teoretické, kdy na zaslaném odkazu můžeš studovat materiály, prezentace a shlédnout videa k jednotlivým oblastem. Všechny informace, které potřebuješ pro přípravu na vykonávání funkce hlavního vedoucího tábora najdeš přehledně uspořádané podle oblastí na webových stránkách.

Až budeš mít pocit, že již vše znáš, napiš na mail (martinaschw@centrum.cz) a bude ti zaslán odkaz na test, na který budeš mít časový limit.

Pokud se ti test nepovede hned napoprvé, můžeš to zkusit za 3 dny znovu. Celkem, můžeš test psát 2x. Když neuspěješ, můžeš se přihlásit do kurzu nejdříve v příštím roce. 

POZOR! Test musíš složit nejpozději do 13.5.2022 (vzhledem k možnému opravnému termínu, doporučuji pustit se do testování nejpozději 8.5.2022).

Pokud vypracuješ test úspěšně, můžeš se těšit na druhou část kurzu, tím bude zážitkový víkend, kde si kromě jiného budeš moci vyzkoušet první pomoc a upevníš si informace ze zdravovědy. Bližší informace o termínu setkání (místo, čas a hodinu) ti zašle organizátor akce až po úspěšném napsání testu. Termín prezenční části je stanoven na 20. - 22. května 2022.

Po absolvování prezenční části získáš od organizátora kurzu (PVC) kvalifikaci hlavního vedoucího dětských táborů.

Podrobné pokyny obdrží přihlášení účastníci cca 14 dní před kurzem.

Těší se na tebe Marťa Schwettrová - garant PVC 13 - PMKO :)

Na kurzu je potřeba splnit níže uvedené podmínky a nejpozději první den kurzu odevzdat uvedené doklady. Písemné práce přivézt na kurz hotové dle níže uvedených pokynů.

 • věk min. 21 let (musí být dosažen v roce konání kurzu) - doložit občanským průkazem
 • kvalifikační průkaz (zelená knížečka – pro zápis kurzu) – platí pro registrované členy Pionýra
 • doklad o ukončeném kurzu VDK nebo KOV – doložit kvalifikační průkaz Pionýra nebo jinou listinu
 • doklad o min. jednoleté praxi ve vedení dětského kolektivu - doložit písemné potvrzení PS
 • doklad o min. tříletém výkonu jakékoli funkce na dětském táboře – písemné potvrzení provozovatele tábora – PS
 • doklad o bezúhonnosti – doložit výpis z rejstříku trestů ne starší než 2 měsíce před kurzem
 • doklad o zdravotní způsobilosti – doložit potvrzení svého lékaře o tom, že jste způsobilí pracovat s dětmi – viz příloha
 • písemná práce (s praktickým zaměřením) - zpracování celotáborové hry:
  • příprava před táborem, zajištění, rozdělení úkolů – termíny splnění,
  • průběh CTH, bodování, hodnocení,
  • nutný materiál k CTH (kostýmy, grafické podklady, atd.);
  • podklady budou uloženy ve složce, na které bude uveden název kurzu „HLAVNÍ VEDOUCÍ DĚTSKÉHO TÁBORA“ + rok jeho konání, název CTH, jméno a příjmení zpracovatele, z jaké je PS, datum zpracování, podpis zpracovatele

 

Odkazy

 

Pořadatel akce: Moravskoslezská krajská organizace

Web akce: https://pionyr.cz/moravskoslezskaKOP/vzdelavani/

Doprava: zajištěna společným autobusem z Ostravy - bude upřesněno cca 14 dní před konáním

Ubytování: pokoje po cca 10 osobách

Strava: zajištěna celodenní 5x denně

Doporučený věk: od 21 let

Technické informace: V části Soubory si stáhni přihlášku, vyber možnost Kvalifikace hlavního vedoucího dětských táborů, vyplň přihlášku, nech si ji potvrdit od vedoucího tvé pionýrské skupiny. Potom soubor s přihláškou nahraj do Přihlašovny. Jak na to, najdeš tady https://pionyr.cz/nastenka/rady-a-tipy/jak-se-prihlasit-na-akci-na-prihlasovne/.

Soubory


  Přihlášení

  • Kapacita: 6 účastníků, přihlášených účastníků 6
  • Uzávěrka přihlášek: 6. 5. 2022
  • Cena pro členy 500 Kč, splatnost do 11. 4. 2022