Volba delegátů

XI. výroční zasedání Pionýra

24. – 25. září 2022 – Mladá Boleslav

Volba delegátů na VZP

Každá pionýrská skupina si prostřednictvím své Rady pionýrské skupiny volí delegáta, který ji bude na jednání Výročního zasedání Pionýra zastupovat. Výročního zasedání Pionýra se dále účastní zástupci oddílů registrovaných při krajských organizací Pionýra. Kvóta pro počet delegátů je určena Stanovami Pionýra (viz odstavec VIII. 1. a. iii)), konkrétní přehled počtů delegátů bude zveřejněn 10. ledna 2022.

Informace o volbě delegáta/ů musí být zpracována písemně do „delegačního listu“ a předána na Ústředí Pionýra nejpozději 23. července 2022.

Delegační list vytvoříte prostřednictvím elektronického formuláře kliknutím na tlačítko níže.

Doporučení

Vzhledem k dostatku času pro dodání informace o zvolených delegátech a vzhledem k blížící se povinnosti zřízení datové schránky pro všechny spolky doporučujeme, abyste si v mezičase datovou schránku zřídili. Pro zřízení datové schránky postačí, aby se statutární orgán pobočného spolku dostavil na pobočku CzechPoint, kde vše vyřídí. Samotné zřízení DS pak trvá několik málo dní.

K datové schránce je poté nutné nabít kredit, aby bylo možné zasílat datové zprávy nestátním institucím (u těch jsou zprávy zdarma). Cena jedné zprávy je 5,- Kč.

Úplný návod a další způsoby pro zřízení datové schránky naleznete na webu datových schránek.

Postup pro předání informace o zvolení delegáta (delegačního listu)

Delegační list zašlete:

  • z datové schránky pobočného spolku do datové schránky Pionýra, z. s. (u36ia36) nebo
  • podepsaný písemně na adresu: Pionýr, z. s., Senovážné náměstí 977/24, 116 47, Praha 1 nebo
  • nechcete-li zasílat delegační list poštou či datovou schránkou, je možné provést konverzi (viz níže) Delegačního listu a dokument odeslat elektronicky (na adresu pionyr@pionyr.cz).

Některé krajské organizace mohou mít postup předávání delegačních listů upřesněný ještě vlastními pokyny – informace by vám měla případně poskytnout vaše krajská organizace.

Jak na konverzi?

Převod provedou na jakémkoliv Kontaktním místě veřejné správy (Czech POINT) a to bezplatně – neboť spolky jsou od poplatku za konverzi osvobozeny. Je ovšem nezbytné na to úředníka předem upozornit. S podepsaným a orazítkovaným Delegačním listem se dojde na Czech POINT, uvede se, že potřebujete provést konverzi a uložit do úschovny. Po provedení převodu vám úředník vydá doklad, kde je uvedeno pořadové číslo dokumentu a pořadové číslo provedené konverze, to následně zadáte na adrese czechpoint.cz/uschovna a stáhne se vám PDF s konverzní doložkou. Tento PDF soubor zašlete na adresu pionyr@pionyr.cz (tím budete mít povinnost odeslat příslušný dokument splněnou).